רותי שרון - הזמנה לקורס
לפרטים נוספים על הקורס והרשמה

ניתן להזמין את הקורס גם במתכונת פנים ארגונית